Vattenavstängning

Rutiner för vattenavstängning –Avstängning max 4 timmar. Denna bokas in med Bo & Son och meddelas övriga boende minst 5 dagar innan genomförandet. Vid avstämningen ska du installera ballofixer om inte detta redan finns i din lägenhet.

Comments are closed.