Medlemmens ansvar

Bostadsrättsinnehavaren har ansvar för att undersöka om aktuell åtgärd kräver bygglov eller bygganmälan. För mer information, kontakta bygglovshandläggare på Stadsbyggnadskontoret.

Bostadsrättshavaren bär även ansvaret för att arbetet utförs på ett fackmässigt sätt. Det är därför viktigt att man anlitar en auktoriserad yrkesman och att gällande branschregler följs. Den dokumentation som du erhåller efter utfört arbete bör sparas och överlämnas till den som kan komma att bo i lägenheten efter dig.

Vattenavstängningar

Vattenavstängning får endast göras måndag-fredag under max 4 timmar mellan 08.00 -17.00. Detta bokas med fastighetsskötaren, Bo & Son och ska meddelas övriga boende i hela fastigheten minst 5 dagar innan avstängningen. Kostnaden för fastighetsskötarens insats bekostas av bostadsrättsinnehavaren. Tänk på att installera ballofixer vid renovering så du kan stänga av vattnet på egen hand i framtiden.

Att tänka på

  • Det är viktigt att hänsyn tas till grannar och att störningen blir så liten som möjligt. Underrätta alla i huset om att du skall renovera – ljud fortplantas genom byggnadsstommen så även de som bor 3 våningar bort kan bli drabbade. Förvarna grannarna senast 5 dagar innan du börjar så att de kan anpassa sina liv. Tänk på att ta bort lappar från trapphuset när de inte är aktuella längre.
  • Alla arbeten som på något vis är ljudframkallande får bara göras måndag – torsdag 08.00-20.00, fredag 08.00-17.00 och lördagar och söndagar 11.00–17.00.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *