Allmänt

Renovering och ombyggnad förekommer ofta i vårt hus. Vi följer i dessa fall bestämmelserna i bostadsrättslagen som är likalydande med stadgarna i vår förening (§ 41). Dessa innebär att bostadsrättshavaren behöver styrelsens tillstånd för att få utföra åtgärder i lägenheten som innefattar

  1. ingrepp i en bärande konstruktion
  2. ändringar av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
  3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Ex. på väsentlig förändring kan vara en ändring av lägenhetens planlösning.

Arbete styrelsen ska meddelas om

Åtgärder enligt 1-3 skall följaktligen anmälas till styrelsen. Anmälan skall vara skriftlig och ges in via e-post eller i vår brevlåda i 7A. Den skall innehålla en beskrivning av ombyggnaden med bifogade ritningar. (Ritningsunderlag får ni tillgång till hos Göteborgs Stadsbyggnadskontor, Plan och kartarkivet. Fastighetsbeteckning på Hämplingen är Johanneberg 17:10.) Räkna med att det tar en månad för att få ditt svar från styrelsen, då ärendet normalt behandlas på ett styrelsemöte.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *