Cykel- och barnvagnsrum

Cykelrum

I husets källarplan finns två cykelrum, där endast cyklar får förvaras. P.g.a. platsbrist genomför styrelsen regelbundna rensningar i dessa utrymmen. Rensningarna föregås av information till föreningens medlemmar.

Det är viktigt att varje medlem själv ser till att oanvända cyklar tas bort, samt att de inte blir kvarlämnade i samband med flytt.

Barnvagnsrum

Styrelsen har beslutat att barnvagnsrum skall inrättas. Dessa rum kommer inom kort att iordningsställas i husets källarplan.

Comments are closed.