Värme

Byggnaden värms med hjälp av fjärrvärme från Göteborgs energi.

Värmesystemet är injusterat och ventiler och termostater är utbytta 2011. Radiatortermostaterna är av en typ som stryper värmen vi fönstervädring, detta för att minska risken för onödiga värmeförluster.  Vädra mycket och kort tid istället för lite och länge.

Om det är för kallt i lägenheten kontrollera att lägenhetens samtliga termostater står i maxläge (6/7). Vid snabba temperaturförändringar kan värmesystemet få svårt att följa med vilket kan leda till för stunden något lägre innetemperatur.

Observera att termostaten ej får täckas eller övermöbleras för att fungera korrekt.

Värmen kommer även att strypas om termostaten plockas av.

Undvik att ställa upp ytterdörrar under en längre tid.

Värmeenergianvändning 2010-2011

Diagrammen nedan redovisar Hämplingens värmeenergianvändning under 2010-2011. Normalårskorrigerad förbrukning innebär att hänsyn tas till hur kall respektive varm var månad varit. På detta sätt kan olika år på ett bättre sätt jämföras med varandra.

Styrelsens förhoppning är att kunna arbeta med lönsamma energieffektiviseringsåtgärder för att sänka föreningens kostnader. Tanken är att med jämna mellanrum redovisa föreningens energianvändning/kostnader, samt att informera om de åtgärder som genomförs.

Comments are closed.