Styrelsen

I styrelsen finns ett antal fasta roller, samt suppleanter. Antalet ordinarie ledamöter respektive antal suppleanter kan ändras på årsstämman.

Styrelsens nuvarande sammansättning är:

  • Ordförande – Isabelle Persson
  • Vice ordförande/Underhållsansvarig – Jens Carlsson
  • Sekreterare – Carin Ekman
  • Ekonomiansvarig – Marielle Andersson
  • Underhållsansvarig – Maria Rodosi
  • Underhållsansvarig – Simon Persson
  • Informationsansvarig – Tove Lunneryd
  • HSB-ledamot – Kees Barten

Comments are closed.