Styrelsen

I styrelsen finns ett antal fasta roller, samt suppleanter. Antalet ordinarie ledamöter respektive antal suppleanter kan ändras på årsstämman.

Styrelsens nuvarande sammansättning är:

  • Ordförande – Isabelle Persson
  • Vice ordförande/Underhållsansvarig – Anna Hildingsson
  • Sekreterare/Försäkringsansvarig  – Katarina Landers
  • Ekonomiansvarig – Jens Carlsson
  • Underhållsansvarig/Försäkringsansvarig – Bo Karlsson
  • Underhållsansvarig – Simon Persson
  • HSB-ledamot – Kees Barten

Comments are closed.