Förråd

Till varje lägenhet hör ett vindsförråd och ett källarförråd. Förråden kan vara placerade i olika delar av byggnaden.

Vid överlåtelse är det viktigt att säljaren dels upplyser om vilka förråd som hör till den sålda lägenheten, dels tömmer förråden i samband med flytt.

Varje medlem skaffar själv hänglås till sina förråd. Vid underhållsarbete behövs ibland åtkomst till vissa förråd för att komma åt ventiler och rörledningar. Styrelsen skickar då ut information och instruktioner om hur berörda medlemmar kan lämna nycklar.

Comments are closed.