Lägenhetsnummer

Varje lägenhet har två nummer: ett som står på kontraktet och som föreningen använder sig av, och ett annat som Skattemyndigheten angett. Båda numren finns anslagna i varje port.

Comments are closed.