Andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut i andra hand ansöker du på en blankett som styrelsen tillhandahåller. Exempel på giltiga skäl för andrahandsuthyrning – dessa brukar godkännas av hyresnämnden – är studier på annan ort, tillfälligt arbete på annan ort, utlandsvistelse, sambo på prov och vård på sjukhus eller liknande.

Observera att det är du som bostadsrättshavare som har ansvar för att månadsavgiften betalas samt att din hyresgäst sköter sig. Det är därför viktigt att du lämnar kontaktuppgifter så att styrelsen kan nå dig om det uppstår problem eller dyker upp frågetecken under hyresperioden.

Comments are closed.