Mindre avgiftshöjningar inför 2015

För att bibehålla föreningens goda ekonomi genom att bidra till  kommande större underhållskostnader så införs en hyreshöjning på 1 %  fr o m 1 januari 2015.

Kostnaden för bredband blir 200 kr/månad.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.