Sophantering & Miljöstationer

Nu har sophanteringssystemet, där vi blir fakturerade efter vikt, trätt i full kraft. Detta innebär i praktiken att ju mer som slängs i molokerna desto större kostnader får vi i föreningen. Därför vill vi påminna om att det finns två miljöstationer mycket nära huset; en utanför studentbostäderna på Volrat Thamsgatan samt en vid parkeringen på Richertsgatan. All metall, glas, plast, tidningar, kartong m.m. slängs på dessa platser och får inte slängas i molokerna. 

Kartong och tidningar kan även slängas i soprummet vid A-ingången. Dock kostar även denna tömning vilket gör att det är bra om så många som möjligt även slänger tidningar och kartong på miljöstationerna.

Tack för att ni hjälper till att hålla kostnaderna nere!

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.